Webbkollen

Webbkollen återinlagda - ett verktyg som underlättar

Ju äldre och sjukare en person är desto större är risken att bli akut inskriven i slutenvård. Var femte person över 65 år blir oplanerat återinlagd inom 30 dagar. Varför? Är det rimligt? Vad säger patienterna själva?

Webbkollen återinlagda är ett webbaserat verktyg som underlättar uppföljning av oplanerad återinläggning. Metoden är enkel och ger översikt samt synliggör tänkbara orsaker till återinläggning. Webbkollen är framtagen och testad av SKL tillsammans med 14 län, Quicksearch och Blekinge Tekniska Högskola inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre.
Redovisning sker på valfri nivå – lokalt, regionalt och nationellt och presenteras enkelt i en färdig mall.

16 län deltar nu och i landet har i detta nu 806 intervjuer gjorts! Kronoberg och Blekinge har gjort flest intervjuer - drygt 100 st vardera. I Västra Götaland har 46 intervjuer gjorts varav 40 st på Skaraborgs sjukhus Lidköping. Jag beräknar fortsätta med intervjuerna ett tag till.  

På en del av dessa görs också kostnadsberäkningar på samtliga besök, hembesök, inläggningar och kommunala insatser ett år tillbaka från intervjutillfället. Jag har ännu inte fått tillbaka denna beräkning på de " vårdresor" jag skickat in.

Vad har vi hittills fått fram genom intervjuerna:

  • De flesta anser att de mått dåligt hemma sedan förra vårdtillfället
  • 67% anser att är här av samma orsak som förra gången ( stämmer inte helt överens med journalen )
  • Symtom de flesta söker för - andfåddhet, dålig aptit, ramlat, orkeslöshet/trötthet, feber, svullna ben/fötter, yrsel. I symtomet andfåddhet gömmer sig oro och ångest.
  • De flesta åker ambulans och initiativet till att åka in tas i de flesta fall av anhöriga
  • De flesta upplever att de inte fick vara med och planera inför sin hemgång
  • De flesta upplever att de fick den hjälp de behövde i hemmet
  • 72% fick inte med sig någon skriftlig information om vad som planerats när de åkte hem ( återbesök, vem som ska kontakta och när, vad som bestämts på vårdplanering etc)
  • 38 % anser att de hade kunnat stanna hemma om de fått annan hjälp
  • 80% vill ha läkarbesök i hemmet
  • 64% upplever att de fått någon ny medicin sist de låg inne

Se hela materialet i bifogad fil, längst ned till höger på denna sida!

Det är ett mycket bra underlag att ha med i förbättringsarbeten. 

Koordinator Marianne Alärd