Verksamhetsidé

Att stärka samverkan mellan VG primärvård, sjukhusvård och den kommunala vården för att tillförsäkra vårdtgaren en god och säker vård.