Varför Närvård

  • Krav på en ökad samverkan finns både politiskt och i samhället - liksom att hitta nya organisationsformer som bättre kan möta framtidens krav
  • Fokus finns på den nära hälso- och sjukvården
  • Ett ökat krav på medbestämmande hos våra invånare - gäller tillgänglighet, vård, delaktighet, teknik
  • Medarbetarnas ökade krav på samhörighet, delaktighet, arbetstillfredsställelse och kompetensutveckling
  • Att organisationerna utnyttjar de gemensamma resurserna på ett
    effektivt sätt
  • Vårdtagaren/patienten/anhöriga har en förväntan om gränslösa insatser inom hälso- och sjukvården