Statistik

Statistik uppgifter

Här läggs löpnade uppföljningar och statistik uppgifter ut från Närvårdsområdet västra Skaraborg.