Politiska samverkansgruppen

Det politiska samverkansgruppen består av politiker från respektive kommun samt organisation sjukhus, VG primärvård. De träffas 4 gånger per år ihop med representanter från ledningsgruppens arbetsutskottet (AU) för Närvård västra Skaraborg.