Framtid

Ett palliativt rådgivningsteam som genom sin sammansättning och kompetens kan möta patientens fysiska, psykiska, sociala och andliga behov samt ett stöd för närstående, Teamet stöttar övrig sjukvårdspersonal i både basal och specialiserad palliativ vård. Palliativt rådgivningsteam skapar TRYGGHET för patienten, närstående och personal.

  • Vårdplaneringsrutiner
  • Studieresa för att titta på kommunal palliativ vård
  • Utbildningsdag
  • Palliativ registrering i palliativregistret, www.palliativ.se
  • Uppföljande registrering av antalet patienter med palliativt vårdbehov
  • Utveckling av palliativ vård utifrån vårdprogrammet supportive care/understödjande cancervård
  • Utveckling av Öppen retur rutinerna