Information om det Palliativa teamet

Palliativa teamet är ett 3-årigt projekt mellan Hospice Gabriel och Närvård västra Skaraborg. Teamet består av läkare och sjuksköterskor. Kurator och präst kommer att konsulteras vid behov. Vi arbetar med hela människan och erbjuder symtomlindrande behandling av smärta, illamående, trötthet, oro, ångest m.m.
Vi medverkar till avancerad vård i hemmet i samarbete med kommunens sjuksköterskor och hemtjänst. Vi utbildar och ger rådgivning i palliativ vård.

Det Palliativa teamet ska vara en länk mellan sjukhuset och hemmet/ boendet. Målet med våra insatser är att uppnå symtomlindring och god livskvalitet på personens egna villkor.

Kontakt får man via läkarremiss. Besök av läkare eller sjuksköterska är avgiftsbelagd och högkostnadsskyddet gäller.

Vi som arbetar i det Palliativa teamet är:
Anette Holmfred, läkare 
Stefan Collin, läkare
Anna-Carin Nordström, sjuksköterska
Katrin Windroth, sjuksköterska
Bodil Almqvist, sjuksköterska
Du når oss på telefon 0510 — 855 02, 855 03

Koordinator för teamet är Marianne Alärd