Om Närvård

Närvård västra Skaraborg är en permanent verksamhet som startade 2001 med syfte att stärka samverkan mellan VG primärvård (offentlig och privat), sjukhusvård och den kommunala vården för att tillförsäkra vårdtagaren en god och säker vård. Arbetet genomförs utifrån styrkortets fyra perspektiv (vårdtagare, medarbetare, verksamhet och ekonomi) och är ständigt pågående men sker i små steg. Utveckling inom och av Närvård västra Skaraborg har en långsiktig inriktning.

Ledningsgruppen består av ledningsföreträdare från Sjukhuset i Lidköping, primärvårdsområdena och kommunerna i västra Skaraborg (Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara, Vara). Dessutom finns en politisk samverkansgrupp med företrädare från kommunerna och regionen.

 

Vår vision för framtiden lyder:
Tillsammans skapar vi en god närvård som upplevs som en helhet.

Kan vi alla sträva i den riktningen kommer våra vårdtagare att få en bättre vård och service.