Nyhet.Spridning av vårdmodellen ..

I Skaraborg har man enats om att införa vårdmodellen i hela länet. Skaraborg är indelat i tre närvårdsområden - södra, norra och västra. Västra området kommer vi att stå för utveckling och förbättring och i de två övriga områdena är det nu uppsrart som gäller. Ledningsgrupper har bildats och börjar med uppstartsdag i varje område.

Närsjukvårdsteam startade upp i södra området under december 2014. Ett stort intresse för hemsjukvårdsläkare finns - nu gäller det att få till organisatoriskt.

Ett beslut finns i Västra Götaland sedan 140507 att vård och omsorg till personer med omfattande ska utvecklas med " Skaraborgsmodellen" som inriktning.

Även nationellt är intresset mycket stort och studiebesöken duggar tätt.

Tack alla ni som arbetar i primärvården, i kommunerna och på sjukhuset för ert engagemang. Utan vår gemensamma kraft hade vi aldrig kommit så här långt!