Nyhet Köksbordet som vårdmodell....

Den 5 februari arrangerade Dagens Medicin Primärvårdens dag 2015 i Stockholm. En seminariedag med rubriken - Välkommen till världen utanför vårdcentralen! 

Deltagare var representanter från patientorganisationer, verksamhetschefer, läkare, verksamhetsutvecklarepolitiker, representanter från SKL och Socialstyrelsen. En välbesökt dag med 175 personer.

Dagen bestod av ett antal föreläsningar och presentationer:

- Primärvårdens önskelista till de nya makthavarna i sjukvården                   - På den politiska agendan - vad vill vi med primärvården?                           - Bryt stuprörstänkandet - vad händer när primärvård och sjukhus hamnar i samma organisation?                                                                                     - Personcentrerad vård                                                                                  - Hur vill försäkringskassan utveckla samarbetet för att minska ohälsan?      - Vill den nya regeringen satsa på primärvården?                                         - Certifiering - vägen till jämlik vård                                                                

Jesper Poucette, mobil hemsjukvårdsläkare i Lidköpings kommun sedan 2011, medverkade med en föreläsning med titeln - Köksbordet som vårdmodell - hemsjukvård och samverkan på riktigt.

Jesper berättade om sin roll som läkare " vid köksbordet". Hur påverkar det mötet med patienten, hur påverkar det behovet av sjukhusvård och andra vårdkontakter? Och vad krävs för samverkan i vardagen?