Mobil Hemsjukvårdsläkare

Sedan juni 2011 har vi haft en mobil hemsjukvårdsläkare i Lidköpings kommun. Han arbetar enbart i vårdtagarens hem tillsammans med kommunsköterskan. Detta är en modell som ger goda vinster för både vårdtagare och personal.     Arbetssättet sprider sig nu och Nu har vi 2 st mobila hemsjukvårdsläkare i LIdköpings kommun. Vara kommun har en läkare klar och börjar efter sommaren.

 Se Utvärdering Närvård västra Skaraborg under Rapporter/Utvärderingar!