Nuläge/utveckling

Detta är några av de delar som det Palliativa nätverket har arbetat med under åren fram till 2012.

  • Inventering av antalet patienter med palliativt vårdbehov
  • Föreläsningar i nätverket
  • Utbildning för kommun-, primärvård- och sjukhuspersonal
  • Möte med medicinskt ansvariga sjuksköterskor och distriktsläkare angående palliativ hemsjukvård
  • En checklista för patienter med palliativt vårdbehov med PM för symtomlindring på baksidan