Uppdrag

Utveckla och förbättra vårdkedjan mellan den kommunala hälso- och sjukvården, VG primärvård och sjukhusvården inom området symtomlindring hos svårt sjuka. Genom detta skapa trygghet för vårdtagare, anhöriga och personal.

Aktiviteter

  • Utveckla och underhålla rutiner för symtomlindring
  • Tolkning av data och kvalitetsökning utifrån Senior Alert och Palliativa registret
  • Vara informationsbärare till och från respektive förvaltning via en utarbetad kommunikationsplan
  • Använda nätverket Kompetens- och utveckling för utbildningar och spridning av information