Kontakter

Nätverksledare:
Anna-Carin Nordström, ssk palliativa teamet
anna-carin.nordstrom@vgregion.se

Primärvården:
AnnaLena Liden, distr.ssk Vara VC
anna-lena.liden@vgregion.se

Pernilla Roosvall, Götene VC
pernilla.roosvall@vgregion.se

Pernilla Tingström, läkare Hamnstadens VC Lidköping

Porrero Rogelio, läkare Carema VC, Grästorp
porrero.rogelio@carema.se

Kommun:
Anita Gustavsson, ssk Vara kommun
anita.gustavsson@vara.se

Elisabet Johansson, ssk Vara kommun
elisabet.ao.johansson@vara.se

Else-Britt Sävhammar, ssk Skara kommun
else-britt.savhammar@skara.se

Inger.Hjernstedt, ssk Götene kommun
inger.hjernstedt@gotene.se

Inger Nilsson, ssk Essunga kommun
inger.nilsson@ssunga.se

Ingrid Carlsson, ssk Lidköpings kommun
ingrid.carlsson@idkoping.se

Pelle Wallgren, ssk Skara kommun
pelle.wallgren@skara.se

Pia Axelsson, ssk Götene Kommun
pia.axelssopn@gotene.se

Pia Malmqvist, ssk Grästorps kommun
pia.malmqvist@grastorp.se

Ingalill Sjökvist-Andersson, ssk Lidköpings kommun
ingalill.sjokvist-andersson@idkoping.se

Sjukhuset:
Fredrik Forsblad, läkare medicinkliniken
fredrik.forsblad@gregion.se

Helena Hulten, ssk onkologen
helena.hulten@gregion.se