Syfte

Utveckla och förbättra vårdkedjan mellan den kommunala hälso- och sjukvården, VG primärvård och sjukhusvården inom området symtomlindring hos svårt sjuka. Genom detta skapa trygghet för vårdtagare, anhöriga och personal.

 

I palliativa nätverket har vi tagit fram en "checklista" med ett "PM" på baksidan för pallativa patienter.

Syftet med listan är att man på vårdavdelningen när patienten skrivs ut ska tänka på att situationen för patienten kan ändra sig snabbt. Så att man tänker på vilka symtom som kan uppstå inom en snar framtid. "Checklistan" ska vara en hjälp för den personal som tar över i kommun och primärvård.

På baksidan finns ett "PM" där vi tagit med de vanligaste symtomen och ger förslag på läkemedel. De läkemedel som är beskrivna finns också i kommunens jourläkemedelsförråd.

Det finns även framtaget blankett för "När du behöver kontakt" och "Öppen Retur".