Uppdrag för nätverket SVPL

Filer och dokument

Aktiviteter

  • Arbeta för en samsyn kring Vårdplaneringsmötet
  • Återkoppling till personalen angående rutiner och riktlinjer inom den samordnade vårdplaneringen
  • Arbeta vidare med de områden/problem som kommer fram i avvikelserna samt göra kontinuerliga resultat mätningar
  • Använda nätverket Kompetens- och utveckling för utbildningar och spridning av information
  • Förbättrad tillgänglighet med at/sg på sjukhuset via telefon.
  • Ett strukturerat vårdplaneringsmöte med patienten i fokus, respekt för varandras organisation.
  • Patienten ska ha en utskriven vårdplan i handen så snart den är ifylld och justerad av alla professioner.
  • Använda Administrativa meddelanden för att dokumentera i KLARA, patientens överenskomna hemgångsdatum.