Gemensamt

Nätverken består av minst en representant från varje kommun som ingår i Närsjukvårdsområdet västra Skaraborg (Essunga, Grästorp, Vara, Skara, Götene och Lidköping) och representanter från både Sjukhuset i Lidköping och från primärvården ( offentlig och privat). Både nätverken och teamen har en koordinator som de kan vända sig till med frågor och funderingar.

Nätverken strävar efter att vara tvärproffessionellt sammansatta. Varje nätverk har en nätverksledare och de träffas 3-6 gånger per termin. Arbetet i nätverken styrs dels av det styrkort som är framtaget av ledningsgruppen och av uppdragsbeskrivningar (se under respektive nätverk). Minst 1 gång per år redovisar nätverksledaren för ledningsgruppen hur nätverkets arbete fortskrider.

För mer information se vänster marginalen under rubrikerna med respektive nätverk/team.

Uppdraget som nätverksmedlem eller som nätverksledare beskrivs mer i dokumentet till höger.