Närvård västra Skaraborg i framtiden

Hur skall vi möta morgondagen?!

Vi tror att mycket handlar om att förbättra övergångarna mellan sjukhus, VG primärvård och kommunerna. Vi jobbar ofta väldigt bra och ambitiöst från olika håll, vi kan se att med samverkan är det lättare att bygga broar för att underlätta i mellan övergångarna för patienterna.
Men det räcker inte med enbart samverkan. Kultur, delaktighet och integration är viktiga hörnpelare för att skapa stabilitet.

Aktuella diskussioner hos oss just nu är kring begrepp som "Morgondagens hälsokonsument", "Medskapande", "Delaktighet" och "Integration".

Vilket betyder oavsett vart i vårdkedjan vi befinner oss ser vi ett ökat behov hos patienter/medborgare när det gäller "delaktighet på individnivå, kvalitet och effektivitet".

Vi har gått från ett Informationensamhälle till ett Interaktionssamhälle detta visar sig främst i att patienterna själva vill vara med och styra i sin process. Med nya krav från våra patienter/medborgare måste vi våga tänka nytt och tänka om! Det kan vi bla göra genom "medskapande lösningar" så som tex. olika vägar in för att öka tillgängligheten och att våga utveckla och anpassa tekniken till patienternas behov.

Vi skall jobba för att kunna möte varje patient/individ där de befinner sig oavsett huvudman.

Detta kan vi kanske uppnå genom:

  • hitta / skapa former för vårt arbete
  • satsa på hälsoarbete och tidiga insatser
  • arbeta alla aktörer tillsammans
  • lokala beslut
  • skapa närhet och enkelhet
  • ha uthållighet i nya förutsättningar
  • utvärdera vårt arbete