Närvård västra Skaraborg

Inom Närvård västra Skaraborg finns det två team/verksamheter (Närsjukvårdsteamet och Palliativa teamet) som löpande rapporterar sitt arbete till ledningsgruppen och den politiska samverkansgruppen. Ledningsgruppen ansvara också för att de nätverken som finns får sina uppdragsbeskrivningar och att deras arbete följs upp.  

Varje nätverk har en nätverksledare som driver arbetet framåt ihop med nätverksmedlemmarna. Det finns tre koordinatorer inom området som representerar kommunerna, VG primärvården (offentliga och privata) och sjukhuset i Lidköping. Varje nätverk har en koordinator knuten till sig som man kan vända sig till för att få stöd och för att kommunicera med ledningsgruppen.