Resultat

Statistik på inläggningar slutenvården och öppenvårdsbesök (vårdcentral och slutenvård), för 2008-2011. Statistiken visar före och under patienten är inskriven i Närsjukvårdsteamet.

Förklaring till materialet:
Varje rad avser en patient som är inskriven i teamet. Enstaka rödmarkering är öppenvårdsbesök och sammanhängande röda markeringar är inläggningar i slutenvården. Den blå markeringen avser den tid då patienten är inskriven i Närsjukvårdsteamet. När en blå markering avslutas med en lodrätlinje har patienten skrivits ut från teamet eller avlidit.

Materialet visar att en avsevärd minsking har skett både vad det gäller öppenvårdsbesök och inläggningar inom slutenvården.