Information om Närsjukvårdsteamet

Närsjukvårdsteamet har varit operativt sedan november 2008
Närsjukvårdsteamet är en permanent verksamhet som har sin organisatoriska tillhörighet i Länsjukvåden, men rapporterar löpande till ledningsgruppen för Närvård västra Skaraborg. Under 2010-2011 har en utvärdering av verksamheten gjorts.
För resultaten kontakta Marianne Alärd, marianne.alard@vgregion.se, som är koordinator för teamet.

Vi vänder oss till patienter med komplexa behov av medicinsk vård och omsorg, där vården kräver en samverkan mellan kommun, primärvård och slutenvård. Arbetssättet är situationsorienterat i stället för diagnosorienterat. För att kontakta teamet se länken nedan.

Vi som arbetar i närsjukvårdsteamet är:
Ulla Andin, överläkare
Siv Jonsson, distriktsköterska
Christina Pettersson, sjuksköterska
För kontakt (måndag-fredag kl 08.00-16.00)
Tel 0510-85047
narsjukvardsteamet.vastra.skaraborg@vgregion.se

Koordinator för teamet är Marianne Alärd