Ledningsgruppen för Närvård västra Skaraborg

Ledningsgruppen för Närvård västra Skaraborg består av beslutsfattande chefer från de 6 kommuner (Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara, Vara) och Sjukhuset i Lidköping (SiL) samt VG Primärvård.
Det finns 4 privata VC i området. I ledningsgruppen representeras dessa av en verksamhetschef och varvas varje år. Denna verksamhetschef har informationsplikt till övriga. 

Ledningsgruppen träffas regelbundet var 3:e-4:e vecka och där emellan träffas utsett arbetsutskott (AU) som består av en representant från kommunen (ordf), sjukhuset i Lidköping och VG Primärvård. Till ledningsgruppens hjälp finns det tre koordinatorer (en från respektive huvudman) utsedda som stöd och länk till respektive nätverk samt team.

1 -2 gånger per år har ledningsgruppen utvecklingsinternat ( lunch - lunch ). Här planeras arbete för kommande året. På dessa dagar deltager alla privata aktörer.

En heldag per år samlas ledningsgruppen och koordinatorer för att i detalj stämma av nätverkens arbete, sammansättning, uppdrag etc. Nätverksledarna presenterar då arbetet. Feedback från olika håll ges och beslut för fortsatt arbete tas.

Ledningsgruppens AU och koordinatorerna deltar i politiska samverkangruppens möten som är 2 st per termin. AU är med och sätter upp agendan för mötena. Ibland presenterar något team eller nätverk sitt arbete för politikerna.

  • Kommunerna är representerade med Äldreomsorgschefer, Vård- och omsorgschefer och Socialchefer.
  • Sjukhuset i Lidköping representeras av Sjukhuschefen.
  • VG Primärvård representeras med Primärvårdsområdeschefer (offentlig) och Verksamhetschefer (privata).