Framgångs faktorer

 • Förankring / spridning / delaktighet
 • Skapa förutsättningar
 • Perspektivbyte
 • Uthållighet, Mod
 • Struktur
 • Systematik
 • Tillåtande klimat
 • Se nyttan för den enskilde
 • Våga tänka nytt -
  lagar och regler behöver inte vara taket utan kan också ses som ett golv att stå på