Bakgrund

I januari 2001 startade ett projekt om "Framtidens hälso-och sjukvård i Lidköpingsområdet". Projektet var en samverkan mellan Regionen och kommunerna i området (Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara och Vara)

Politiska styrgruppens beslut om målsättning för arbetet:
  • Bred vårdsamverkan kring patienten
  • Skapa gemensamma plattformer och arenor för samverkan
  • Säkra en hög kvalitet i hälso- och sjukvården för befolkningen i området
  • Utveckla intentionerna i nationella handlingsplanen
  • Utveckla och konkretisera arbetet i projektgrupper
  • Dialog med intressegrupper ex. patient- och pensionärsföreningar
  • Intern och extern information
  • Forskarstöd för utveckling av projektet