Välkommen till Närvård västra Skaraborg

 

Närsjukvård i västra Skaraborg startade 2001 med syfte att stärka samverkan mellan primärvård, sjukhusvård och den kommunala vården för att tillförsäkra vårdtagaren en god och säker vård. 2012 bytte vi namn från Närsjukvård västra Skaraborg till Närvård västra Skaraborg samtidigt passade vi på att ändra vår logga och hemsida, men visionen och syftet med arbetet är det samma.

Vår vision för framtiden lyder:
Tillsammans skapar vi en god närvård som upplevs som en helhet.

 Länk till "De mest sjuka äldre"